Delta Marsrover PP fokt een buitenaardse productie-efficiëntie

Delta Marsrover PP
Delta Marsrover PP

Met Delta Marsrover PP heeft CRV een stier in het aanbod voor een toekomstgericht fokbeleid. Zo is deze nieuwe InSire-stier homozygoot hoornloos en vererft hij BB voor kappacaseïne en A2A2 voor bètacaseïne. Daarbij combineert hij een productiefokwaarde van 1632 kg melk met +0,02% vet en +0,11% eiwit, resulterend in 462 Inet met 110 voor voerefficiëntie. Marsrover scoort bovendien positief op levensduur en onder andere 105 klauwgezondheid. Met deze cijfers past hij uitstekend in de FeedExcel fokkerijstrategie.

Uit familie van NVI-toppers

Delta Marsrover PP voert terug op de invloedrijke fokkoe De-Su BW Marshall Georgia. Zij is onder andere de moeder van De-Su Oman Goli. Ook Delta Steam PP en de NVI-toppers Delta Primetime PP en Delta Completor P komen uit dezelfde koefamilie. De grootmoeder van Marsrover, Hul-Stein Red Style, staat op het CRV-testbedrijf van de familie Hermanussen in Beers. Daar had ze na 72 dagen in haar derde lactatie al een levensproductie gerealiseerd van meer dan 30.000 kg melk met 4,14% vet en 3,68% eiwit. Als vaars werd ze ingeschreven met 86 punten voor algemeen voorkomen, waaronder 88 punten voor haar fraaie type. Dit wordt bevestigd door het verhaal van melkveehouder Jens Hermanussen, die Red Style omschrijft als een heel mooie, sterke koe met super beenwerk die onopvallend en gemakkelijk produceert.

Persistent en breed inzetbaar

Dochters van Marsrover PP zullen uitgroeien tot opengebouwde melkkoeien met een gemiddeld lichaamsgewicht, die zeer persistent (111) produceren. De lange, ondiepe en hoog opgehangen uiers zijn voorzien van een gemiddelde speenplaatsing en Marsrover is met 108 speenlengte een mooie compensatiestier voor (te) korte spenen. Zijn dochters zijn bovendien zeer geschikt voor robotmelken. Met de onbekende Duitse stier Murray PP als vader en Caudumer Solitair P als moedersvader heeft Marsrover PP een frisse bloedvoering. Overigens staat hij met 147 RZG ook hoog genoteerd in Duitsland en kan hij met zijn fokwaarden concurreren met de beste homozygoot hoornloze zwartbonte stieren.