Delta-dieren komen vanzelf boven drijven bij Elite-deelnemer Van Ginkel

Delta Jara, grootmoeder van drie InSire-stieren‘
Delta Jara, grootmoeder van drie InSire-stieren

‘Dankzij fokprogramma-embryo’s hebben wij een heel goede veestapel opgebouwd, waar je gewoon gemakkelijker boer mee blijft’, vertelt Bert van Ginkel uit Bunnik. De firma Van Ginkel heeft dan ook opnieuw getekend voor CRV Elite. ‘We zijn dik tevreden. De dieren uit het CRV fokprogramma doen het op alle fronten beter.’

Vlaggenschip met drie kleinzonen

Delta Jara (AB 86, v. Augustus) was jarenlang het vlaggenschip van de Delta vaarzen op het bedrijf. Deze dochter van Augustus produceerde in 1813 dagen 81.107 kg met een gemiddelde lactatiewaarde van 120. Haar kleindochter van Finder treedt in haar voetsporen met een derde lijst van 118 lactatiewaarde. Van Jara zijn drie kleinzonen ingezet als InSirestier: Delta Jacobus, Delta Japan en Delta Yes. Ze stammen af van de Jaantjekoefamilie die ook aan de basis staat van de dochtergeteste stier Groenibo Bram en de InSire-stieren Jolino P, Jawline PP en Vitalis.

Je loopt gewoon voorop

‘Financieel word je van deelname aan CRV Elite niet slechter.’ Bert legt uit: ‘Naast dat onze veestapel beter presteert, hebben we twee stierkalveren en drie vaarskalveren terug geleverd, maar daar doen we het niet voor. Bij elke geboorte van Delta-dieren hoop ik op een vaarskalf. Je loopt gewoon voorop in de fokkerij.’ Twee topdieren zijn weliswaar niet terug gegaan, maar wel benut voor het CRV-fokprogramma. De op het bedrijf gewonnen embryo’s zijn ingezet in eigen ontvangsters. Bert vertelt: ’Zo hebben we van Delta Hamka (v. Antidote) heel goede nakomelingen waar we ook nog eens goed mee voor de dag kwamen op de Wintershow in Houten. Een dochter van Peak Chuck liep bijvoorbeeld mee bij het laatste viertal van het vaarzenkampioenschap.’

Fraaier en gezonder

Fraaie, functionele dieren die gemakkelijker gezond blijven en daardoor langer meegaan. De gemiddelde score in de bedrijfsinspectie is gestegen van 80 punten in 2014 naar 83 punten in 2021. Bert merkt dat de Delta-dieren gemakkelijker gezond blijven. Hij verklaart: ‘Ze hebben betere uiers, zowel qua vorm als qua gezondheid. Daarnaast zie ik een duidelijke verbetering in beenwerk en klauwen. We hebben weinig kreupele dieren, het loopt vanzelf.’

Lage dierenartskosten

‘We hebben lage dierenartskosten in onze veestapel. Dat horen we ook terug van onze accountant, waar we op dat onderdeel in de vergelijkingsgroep opvallend goed zitten.’ Bert benadrukt: ‘Ik ben geen veehouder die lang tobt met zieke koeien. Desondanks wordt de veestapel wel ouder’. Hij vindt dit ook wel logisch: ‘CRV heeft gezondheid en levensproductie al vroeg in het fokdoel opgenomen. Dat zien wij terug in onze koeien.’

‘Je hoeft er veel minder achteraan’

CRV selecteert een productieve koe, die door sterke gezondheid en goed en functioneel exterieur een hoge levensproductie realiseert. Dit fokdoel tilt de veestapel bij de firma Van Ginkel naar een hoger plan. De gemiddelde productie van de 84 melkkoeien ligt bij een leeftijd van 4,09 jaar op 10.524 kg met 4,43% vet en 3,62% eiwit. Een veel hogere productie is bij Bert niet het doel. Bert merkt op: ‘Ik merk absoluut een duidelijk verschil; de Delta-dieren produceren veel gemakkelijker. Je hoeft er gewoon veel minder achteraan.’ Diverse dieren op het bedrijf laten zien waar het CRV fokprogramma voor gezondheid en efficiëntie voor staat.

Allround

De Rumpst Carla 34 (AB 86), een Finderdochter uit een Antidotemoeder, kalfde drie jaren achtereen af in december en produceerde in 961 dagen 32.216 kg melk met 4,07% vet en 3,68% eiwit. Ze heeft consequent een laag celgetal. Haar halfzusje, de eerder genoemde, fraaie Peak Chuckdochter De Rumpst Agnes is al even gezond en vruchtbaar. Ze produceert over drie lactaties gemiddeld 42 liter. Een stier als Delta Vitality komt uit deze koefamilie.

Hoogste lactatiewaarde bij roodbont voor moeder-dochterduo

Met 115 voor lactatiewaarde in de zesde lactatie staat Delta Madel bovenaan bij de 15 roodbonte koeien. Delta Madel (AB 85, v. Tableau) produceerde tot nu toe in zes lactaties in 2174 dagen 80.779 kg met 4,04% vet en 3,55% eiwit, goed voor 111 lactatiewaarde. Ook haar moeder, Apina Massia 172 (AB 87), v. O man) was met 67.169 kg met 4,61% vet en 3,70% eiwit en een gemiddelde lactatiewaarde van 118 een veelgeefster bij de maatschap Bleser in Epen . Uit haar nageslacht komt de veel gebruikte Insire-stier Delta Moutard. Met 114 lactatiewaarde in haar vijfde lactatie staat Madels dochter, De Rumpst Delta Mabel 1 (B+, 84, v. Debutant) op de tweede plek.

Apina Massia 172, (groot)moeder van het roodbonte moeder-dochterduo met de hoogste lactatiewaarde.
Apina Massia 172, (groot)moeder van het roodbonte moeder-dochterduo met de hoogste lactatiewaarde.

Tachtig procent van de veestapel

Sinds de eerste Delta-dieren in 2015 op het bedrijf kwamen, gaat de veestapel van de firma Van Ginkel op alle fronten indrukwekkend vooruit. Dit heeft tot gevolg dat de Delta-dieren de eigen families verdringen, zodat de Delta-families al tachtig procent van de veestapel uitmaken. Ook in 2021 staan de Delta-dieren bovenaan in de diverse toplijsten. Bert concludeert over zijn Delta-nakomelingen: ‘Tachtig procent van de dieren zijn heel goede koeien geworden.’