De ervaring van CRV-Elite deelnemer Paul Verkleij

Aurora Frisia 2, halfzus van de moeder van Aurora Freeze
Aurora Frisia 2, halfzus van de moeder van Aurora Freeze

Firma Verkleij, een melkveebedrijf in Hazerswoude-Dorp, fokte in het verleden stieren voor CRV. Sinds 2015 test het bedrijf veel dieren op genomics, waardoor het vertrouwen in genomic fokwaarden is gegroeid. Het heeft ertoe geleid dat het bedrijf sinds enkele jaren embryo’s inzet uit het CRV-fokprogramma. Gastspreker, Paul Verkleij vertelt over het bedrijf.

Aurora-veestapel

De fokkerij bij het Aurorabedrijf heeft in het verleden goede stiermoeders en ook stieren voortgebracht. De op dit bedrijf gefokte koeien en stieren zijn te herkennen aan de Aurora bedrijfsnaam. Vijftien dieren zijn de 100.000 litergrens gepasseerd. Dochtergeteste stieren als Aurora Freeze, Aurora Jeroen en Aurora Ormsby komen van dit bedrijf.

Aurora Frisia 2, halfzus van de moeder van Aurora Freeze
Aurora Frisia 2, halfzus van de moeder van Aurora Freeze

Vertrouwen in genomic fokwaarden

Door deel te nemen aan Fokkerij Dataplus kreeg het bedrijf vertrouwen in merkerfokwaarden. Sinds 2014 neemt het bedrijf namelijk deel aan Fokkerij Dataplus. Inmiddels zijn zo’n 350 dieren getest op genomics. Paul vertelt: ‘Ik heb vertrouwen in genomics gekregen. Niet elk dier klopt altijd, maar groepjes dieren hebben gemiddeld de juiste fokwaarde.’

Het vertrouwen in de genomic fokwaarden wekte bij Paul Verkleij de interesse in foktechnische embryo’s. De ouders ervan zijn immers met dezelfde techniek geselecteerd. Door fokprogramma-embryo’s in te zetten, hoopt Paul nieuwe koefamilies op zijn bedrijf te halen. Uit deze stroom zijn inmiddels vijf dieren aan de melk. Paul vertelt dat het te vroeg is om conclusies te trekken over het niveau. Sinds hij Elite deelnemer is, heeft hij twee jaar embryo’s ingezet. Paul vertelt: ‘Het eerste jaar ging heel goed, want 15 van de 20 embryo’s resulteerden in een dracht. Het tweede jaar ging tot nu toe iets minder goed. De aantallen zijn te klein om conclusies uit te trekken. Ik heb er wel vertrouwen in, dus we gaan ermee door.’

Melkproductie uit ruwvoer

De 230 melkkoeien van het bedrijf produceren meer dan 35.000 kg melk per ha. Ze produceren bij 3x daags melken gemiddeld 10.800 kg melk met 4,10% vet en 3,60% eiwit. Enkele jaren geleden heeft het bedrijf het roer omgegooid. Ze passen compact voeren toe. Het bedrijf koopt mais aan, zo’n 8 kilo mais per dag. Bijna al het krachtvoer zit in het basisrantsoen. Paul legt uit: ‘Zodoende weet je dat de koeien die het beste produceren ook het meeste ruwvoer vreten. De koeien krijgen maximaal vier kg krachtvoer per keer tijdens het melken met een maximum van 11 kilogram per dag.’ Nu het bedrijf produceert voor het label Planet proof, gaan de koeien sinds drie jaar de weide in.

Goede paringen

Voor de paringen gebruikte het Aurorabedrijf decennia lang het StierAdviesProgramma (SAP). Paul gebruikte het toen hij als twintigjarige de vrijheid kreeg om de stierkeuze te bepalen. Tegenwoordig beïnvloeden zijn dochters Sofie, Tess en Marijke de stierkeuze. Tijdens een stage is Sofie enthousiast geworden van aAa.

De veestapel van de firma Verkleij heeft al zeer goede stieren en koeien voortgebracht. Het kan altijd beter. Door Elite-embryo’s te implanteren verhoogt de firma Verkleij op een veterinair veilige manier het niveau van hun veestapel.