CRV Fokkerij helpt doelgericht fokken

CRV Fokkerij

CRV Fokkerij ondersteunt veehouders bij het nemen van fokkerijbeslissingen. Het eigen fokdoel is de basis voor de overzichten en adviezen van deze applicatie. Zo helpt CRV Fokkerij om sneller toe
te werken naar een veestapel die de veehouder voor ogen heeft.

‘Wat zijn mijn meest interessante dieren om mee verder te fokken? Wat zijn de belangrijkste kenmerken waar ik bij het maken van paringen op moet letten? En realiseer ik met mijn fokkerijbeslissingen wel vooruitgang op mijn fokdoel? Het zijn vragen waar iedere veehouder wel eens tegenaan loopt’, weet fokkerijspecialist Evert Elsendoorn van CRV. Om veehouders te helpen deze vragen te beantwoorden en om hen te ondersteunen bij het nemen van fokkerijbeslissingen, ontwikkelde CRV de applicatie CRV Fokkerij. Deze applicatie was tot voor kort bekend onder de naam CRV HerdOptimizer. ‘CRV Fokkerij geeft duidelijk overzicht in alle fokkerijgegevens, zoals de fokwaarden van individuele dieren en bedrijfsgemiddelden. Daarnaast zijn in CRV Fokkerij de uitslagen van het StierAdviesProgramma en de Bedrijfsinspectie eenvoudig terug te vinden. Zo hebben gebruikers van CRV Fokkerij alle fokkerij-informatie direct overzichtelijk bij elkaar in een applicatie’, legt hij uit.

Eigen fokdoel is de basis

Aan de hand van schermafbeeldingen op zijn tablet geeft Evert een aantal voorbeelden van wat CRV Fokkerij te bieden heeft. ‘De basis voor de overzichten en adviezen in CRV Fokkerij is het eigen fokdoel van de veehouder’, vertelt hij. Voor deelnemers aan het SAP is dit het fokdoel dat ze samen met hun begeleider hebben ingesteld voor het stieradvies. Veehouders die geen gebruik maken van het SAP, kunnen binnen CRV Fokkerij hun eigen fokdoel instellen. Om hen op weg te helpen zijn de standaard fokdoelen ‘allround’, ‘efficiëntie’ en ‘gezondheid’ weergegeven. Binnen deze standaard fokdoelen worden de onderdelen ‘productie’, ‘gezondheid’ en ‘exterieur’ verschillend ingewogen. ‘Daarnaast kunnen veehouders de weging van verschillende kenmerken binnen productie, gezondheid en exterieur aanpassen en zo een eigen fokdoel instellen.

Rangschikking op fokdoel

CRV Fokkerij rangschikt de dieren binnen de veestapel op basis van het eigen fokdoel. ‘Zo kunnen gebruikers direct zien welke dieren foktechnisch het meest waardevol zijn. En daarmee helpt deze applicatie om objectieve fokkerijbeslissingen te nemen en sneller genetische vooruitgang te realiseren’, legt Evert uit. In CRV Fokkerij zijn verschillende overzichten op te vragen die de genetische vooruitgang in de veestapel in beeld brengen, zoals de grafiek ‘Genetische vooruitgang jongvee’. Een voorbeeld van de grafiek is hieronder te zien. ‘De lijn in deze grafiek geeft de ontwikkeling van de gemiddelde fokwaarden van de jonge dieren weer. Ook de verwachtingswaarden van de drachtigheden worden hierin meegenomen. Daarmee toont deze lijn de vooruitgang op het eigen fokdoel’, maakt Evert duidelijk. ‘De verschillende blokjes staan voor de fokwaarden van een individueel dier. Dieren die onder de lijn zitten, scoren slechter dan gemiddeld op het eigen fokdoel, dieren die boven de lijn zitten juist beter. Daarmee geeft het overzicht ‘Genetische vooruitgang jongvee’ ook direct inzicht in welke dieren voor de fokkerij het meest waardevol zijn’, legt hij uit. Door op een blokje te klikken kunnen gebruikers de fokwaarden van het betreffende dier opvragen en beter bekijken.

De lijn in het overzicht ‘Genetische vooruitgang jongvee’ toont de vooruitgang op het eigen fokdoel. De verschillende blokjes geven de fokwaarden van individuele dieren aan
De lijn in het overzicht ‘Genetische vooruitgang jongvee’ toont de vooruitgang op het eigen fokdoel. De verschillende blokjes geven de fokwaarden van individuele dieren aan

Genetische vooruitgang in beeld

De grafiek ‘Genetische ontwikkeling’ (onderstaande afbeelding) toont de genetische trend in de veestapel per geboortejaar, voor een door de gebruiker zelfgekozen kenmerk. ‘In de bovenste balk is de gemiddelde fokwaarde in de veestapel voor deze kenmerken weergegeven’, licht Evert toe. ‘Dit overzicht brengt de resultaten van alle fokkerijbeslissingen duidelijk in beeld. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om het fokdoel bij te stellen. Als je bijvoorbeeld ziet dat de genetische trend
voor een kenmerk negatief is, dan is het wellicht verstandig om hier bij de stierkeuze extra op te letten’, geeft hij als voorbeeld. ‘Zo geeft CRV inzicht dat veehouders helpt om een goede fokkerijkoers te varen. Mijn collega-fokkerijspecialisten en ik denken hierover natuurlijk graag met ze mee.’

Het overzicht ‘Genetische ontwikkeling’ toont voor een zelfgekozen kenmerk de genetische trend in de veestapel per geboortejaar
Het overzicht ‘Genetische ontwikkeling’ toont voor een zelfgekozen kenmerk de genetische trend in de veestapel per geboortejaar