CRV blijft veehouders helpen bij innovatie om stikstof terug te dringen

CRV blijft veehouders helpen bij innovatie om stikstof terug te dringen

Het stikstofbeleid van de Vlaamse en Nederlandse overheden zorgt voor veel onzekerheid bij veehouders en in de periferie van de sector. Er zijn volop kansen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij terug te dringen via innovatie en de sector is hiermee al volop aan de slag. Toch lijken de Vlaamse en Nederlandse overheden aan te sturen op sanering van de veehouderij.

Blijven geloven in een goede toekomst

Vanuit CRV volgen we deze ontwikkeling met zorg en we leven mee met onze leden-veehouders. De zogenoemde stikstofproblematiek is een uitdaging die we als complete samenleving in gezamenlijkheid met aanpakken.

CRV blijft inzetten op een goede toekomst van de Vlaamse en Nederlandse melk-en vleesveehouderij. Juist de vruchtbare delta waar Nederlanders en Belgen leven, leent zich bij uitstek voor een efficiënte productie van melk en vlees waarmee de sector een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Europese voedselvoorziening.

Veehouders helpen bij innovatie

Daarbij behoren Nederlandse en Vlaamse veehouders tot de meest vakbekwame en duurzame van de wereld. CRV zal veehouders blijven helpen om te innoveren. Zo doen we (met partners) onderzoek naar mogelijkheden om via fokkerij de voerefficiënte te verbeteren en de emissies van de veestapel te verlagen. Daarbij bieden we nu al een genetica-aanbod waarmee veehouders de gezondheid, efficiëntie en duurzaamheid van hun veestapel kunnen verbeteren.

Ook onze dataproducten ondersteunen veehouders om met minder emissies te produceren. En natuurlijk blijven we werken aan de duurzaamheid van onze eigen bedrijfsvoering. Bij alles wat we doen staat het belang van onze leden voorop. Wij staan achter onze veehouders en steunen hen in deze onzekere tijden.

Steun boerenprotest

Op 3 maart hebben wij onze boeren gesteund in hun protest in Brussel. Het was een genot voor ons om naast de veehouders te staan op vele lokale verzamelpunten. Om daar koffie en/of lunchpakketjes uit te delen.

Wij hopen dat alle inspanningen die de veehouders en de periferie doen voor een gezonde toekomst van de agrarische sector zal gaan resulteren in een stikstofregelgeving die veel beter recht doet aan de inspanningen die de sector al gedaan heeft.