CRV Bedrijf geeft inzicht in duurzaamheidsprestaties

Categorie: Applicaties
CRV Bedrijf geeft inzicht in duurzaamheidsprestaties
CRV Bedrijf geeft inzicht in duurzaamheidsprestaties

Een hoge levensproductie per koe is een belangrijke voorwaarde voor een goed renderend melkveebedrijf. Het overzicht Duurzaamheid in CRV Bedrijf geeft direct inzicht in de levensproductie van de afgevoerde koeien en in de redenen van afvoer.

‘De opfok van een vaars kost, de fosfaatrechten meegerekend, al snel 1700 euro. Bij een saldo van 10 cent per kilo melk moet een dier dan 17.000 kg melk produceren om de kosten van de opfok terug te verdienen. ‘Dit betekent dat je pas gaat verdienen aan een koe als ze aan haar derde lactatie begint.’ Zo duidt René Jansen, veestapeladviseur bij CRV, met een sigarendoosberekening het belang van een duurzame veestapel. ‘Veehouders hebben niet altijd in de gaten wat voor verlies ze accepteren als ze afscheid nemen van een vaars of tweedekalfskoe’, merkt hij. ‘Natuurlijk zijn er verschillen tussen bedrijven. Maar voor ieder bedrijf geldt: het levert veel geld op als het lukt om met gezonde koeien de levensduur en levensproductie te verhogen’, stelt Jansen.

CRV Bedrijf geeft een overzicht van de levensproductie van alle aanwezige dieren per lactatiegroep
Afbeelding 1

Duiding aan duurzaamheid

Om veehouders hier meer inzicht in te geven heeft CRV voor de nieuwe applicatie CRV Bedrijf de module Duurzaamheid ontwikkeld. Softwareontwikkelaar Jan ter Horst stelde met zijn collega’s overzichten samen van kengetallen die duiding geven aan de duurzaamheid van de veestapel. De eerste tabel vermeldt de levensproductie van de aanwezige dieren bij de meest recente mpr. Een voorbeeld is weergegeven in de eerste afbeelding. ‘In het overzicht is een opsplitsing gemaakt naar lactatiegroepen en zijn per lactatiegroep de belangrijkste kengetallen weergegeven’, zegt Ter Horst. Eenzelfde overzicht is beschikbaar voor de dieren die in de afgelopen drie jaar werden afgevoerd (afbeelding 2).

In CRV Bedrijf kan ook een overzicht worden opgevraagd van alle dieren die in de afgelopen drie jaar zijn afgevoerd
Afbeelding 2

Op het bedrijf in het voorbeeld zijn in de afgelopen drie jaar zeven vaarzen uitgevallen met een gemiddelde levensproductie van 6682 kg melk. ‘Als je dit deelt door de leeftijd van deze dieren bij afvoer, blijkt dat ze per levensdag gemiddeld niet meer dan 6,2 kg melk hadden geproduceerd’, duidt veestapeladviseur Jansen de cijfers. ‘Dat is natuurlijk veel te weinig is om de opfokkosten terug te verdienen.’ Overigens komen in de overzichten van afgevoerde dieren alleen de dieren terug waarvan een doodmelding bekend is. ‘Dieren die verkocht worden voor het leven, tellen dus niet mee in de berekende gemiddelden’, legt Ter Horst uit. De terugkijkperiode van drie jaar is bovendien bewust gekozen. ‘Hiermee sluiten we aan op kwaliteitssystemen van de zuivelindustrie. Hierin wordt een hogere levensduur beloond op basis van de gemiddelde leeftijd van de afgevoerde koeien in de afgelopen drie jaar’, verklaart de softwareontwikkelaar.

Afvoerreden geeft inzicht

Naast overzichten op groepsniveau kunnen in CRV Bedrijf ook overzichten van individuele dieren worden opgevraagd. Een voorbeeld hiervan staat in afbeelding 3.

Een lijst van alle dieren geeft informatie over de duurzaamheid van ieder individueel dier
Afbeelding 3

Aanwezige en afgevoerde dieren kunnen worden gerangschikt op verschillende kenmerken en kengetallen, zoals de reden van afvoer. ‘Deze laatste informatie moet de veehouder zelf vastleggen’, vertelt Ter Horst. ‘Dat gaat heel eenvoudig. Bij het melden van afvoer in CRV Dier verschijnt een pop-up-menu met afvoerredenen waaruit er één kan worden geselecteerd’, legt hij uit. ‘Niet alle veehouders leggen afvoerredenen consequent vast’, merkt veestapeladviseur Jansen. ‘Het is een kleine moeite om dit wel te doen en het levert veel informatie op. Als je inzicht hebt in de belangrijkste afvoerredenen, kun je gericht maatregelen nemen om de uitval van koeien te beperken’, stelt hij. ‘Zo werk je doelgericht aan een duurzamere veestapel.’

CRV Dier en CRV Bedrijf vervangen VeeManager

CRV Dier en CRV Bedrijf zijn de nieuwe applicaties waarmee CRV veehouders ondersteunt bij het management van hun veestapel. Ze zijn de opvolgers van VeeManager. CRV Dier is gebouwd voor het invoeren en raadplegen van de dagelijkse gebeurtenissen rondom de veestapel, zoals inseminatie, dracht en geboorte. CRV Bedrijf is ontwikkeld voor het opstellen en raadplegen van bedrijfsoverzichten.

Omdat CRV Dier en CRV Bedrijf gegevens met elkaar uitwisselen, is de informatie in beide applicaties altijd actueel. De nieuwe applicaties zijn in samenwerking met veehouders ontwikkeld en dat blijft CRV doen. Gebruikers vinden in ieder scherm een knop voor het stellen van vragen en het geven van feedback. CRV Dier en CRV Bedrijf zullen VeeManager gaan vervangen. Gebruikers van VeeManager kunnen nu al kosteloos kennismaken met de nieuwe applicaties. Meer informatie over CRV Dier en CRV Bedrijf vindt u op deze pagina.