Celgetal stijgt volgend jaar 12 procent door aanpassing kalibratie

mpr celgetal

Vanaf 1 januari 2022 gaat Qlip voor het bepalen van het celgetal in melk haar meetapparatuur kalibreren met nieuw, internationaal referentiemateriaal.

De uitslagen van celgetalbepalingen in de melk stijgen hierdoor naar verwachting ongeveer 12 procent. Dat geldt zowel voor celgetaluitslagen van individuele koeien als ook voor het tankcelgetal.

Celgetalwaarden beter vergelijkbaar

Sinds kort is er internationaal referentiemateriaal beschikbaar voor kalibratie van de celgetalbepaling in melk. Door het internationale referentiemateriaal worden celgetalwaarden tussen laboratoria en landen nu beter vergelijkbaar. Steeds meer landen maken inmiddels gebruik van dit referentiemateriaal. Vanaf 1 januari 2022 zal ook Qlip, op verzoek van toezichthouder COKZ, haar apparatuur voor celgetalbepaling kalibreren met het nieuwe referentiemateriaal.

Wat betekent dit voor koedata?

Op basis van de gemelde aanpassing van Qlip zal het percentage koeien met verhoogd celgetal gemiddeld 1,8 procent hoger uitvallen. Het percentage nieuwe infecties zal gemiddeld stijgen met iets meer van een half procent. Gemiddeld zal het celgetal stijgen met circa 20 punten.

Grens van 400.000 blijft

De gerapporteerde celgetallen zullen naar verwachting ongeveer 12 procent hoger uitvallen, zo schrijven zuivelfabrieken aan hun leveranciers. De vastgestelde wettelijke norm van maximaal 400.000 cellen per ml tankmelk blijft echter ongewijzigd. Zuivelfabrieken adviseren hun leveranciers hier nadrukkelijk rekening mee te houding met hun management richting 1 januari 2022 om niet tegen korting op het melkgeld aan te lopen.

Geen gevolg fokwaardeschatting uiergezondheid

De aanpassing heeft geen effect op de fokwaardeschatting uiergezondheid, omdat we kijken naar de afwijking van de meting t.o.v. het bedrijfsgemiddelde, waarbij de rangorde van de dieren gelijk blijft.