10 tips voor het gebruik van DigiKlauw

Categorie: Gezondheid
Digiklauw

Met DigiKlauw registreren melkveehouders en klauwverzorgers de klauwaandoeningen van het melkvee. Deze gegevens zijn de basis voor betrouwbare fokwaarden voor klauwgezondheid. Melkveehouders houden met DigiKlauw grip op het verloop van de klauwgezondheid op hun bedrijf. Mede hierdoor is het aantal klauwproblemen op Nederlandse en Vlaamse bedrijven met ruim 16 procent gedaald.

We geven melkveehouders en klauwverzorgers 10 tips om nog makkelijker met DigiKlauw te werken:

 1. Uw inloggegevens zijn gelijk aan die van uw VeeManager-account.
 2. Als u uw UBN-nummer hebt ingevuld bij ‘Bedrijf’, klikt u op ‘ENTER’ op uw toetsenbord.
  Vervolgens ziet u uw eigen bedrijfsgegevens bovenaan. Zo weet u zeker dat u goed ingelogd bent.
 3. Werk altijd met een actuele stallijst.
  Hiervoor klikt u altijd eerst op ‘Haal op/Stuur’ voordat u begint. Zorg er ook voor dat u niet achterloopt met invoeren. Het kan namelijk zijn dat u tussentijds dieren hebt afgevoerd en dan klopt de stallijst niet meer. Dit kan voor problemen zorgen.
 4. Gebruik de dierzoeker om makkelijk het gewenste dier naar voren te krijgen.
  Zodra u op ‘behandelen’ hebt geklikt om te starten, kun u bovenin een dier zoeken op nummer. U kunt zelf kiezen of u kiest voor het werknummer of het oornummer.
 5. Wilt u voordat u een dier gaat bekappen de historie terugzien? Dit kan heel gemakkelijk bij het inlogscherm, rechts onderin.
 6. Als u klaar bent met invoeren, klik dan altijd op: ‘Haal op/stuur’. Hierdoor slaat u de ingevoerde gegevens op.
 7. Registreer ook koeien zonder aandoening.
  Dit zorgt voor een eerlijk beeld in het bedrijfsoverzicht dat u terug kunt vinden in VeeManager.
  Er wordt voor u een Klauwgezondheidsscore berekend. Als u alleen de problemen invoert, zal ook dit getal negatief tot uiting komen.
 8. Kijk geregeld naar het verloop van de klauwgezondheid op uw bedrijf.
  Een terugkoppeling van de ingevoerde gegevens vindt u terug in VeeManager onder de module Diergezondheid – optie Klauwgezondheid.
 9. Bespreek de gegevens minimaal 1x per jaar met uw bedrijfsbegeleiding.
  Dit kan uw veearts zijn, uw voeradviseur of uw veestapeladviseur van CRV. Er kan extra aandacht gegeven worden aan klauwgezondheid in uw fokdoel. Er zijn een groot aantal stieren die een goede fokwaarde hebben voor klauwgezondheid, bespreek dit samen.
 10. Maak werk- of attentielijsten vanuit DigiKlauw.
  In DigiKlauw kunt u bij de behandeling kiezen voor ‘Volgende keer zien, blokje bevestigd of verband aangebracht’. Als u dit, kiest ziet u deze dieren terug op de attentielijst in VeeManager onder klauwgezondheid – attentielijsten.
  In VeeManager kunt u werklijsten maken. Dit is een makkelijk hulpmiddel als u uw dieren bekapt op basis van het aantal lactatiedagen of bij droogzetten. Er zijn meerdere selectiecriteria waar u uit kunt kiezen.

Klauwgezondheid op uw bedrijf systematisch verbeteren?


Heeft u nog geen DigiKlauw, maar wilt u wel de klauwgezondheid van uw veestapel systematisch verbeteren? Met de betrouwbare fokwaarden voor klauwgezondheid fokt u koeien die minder gevoelig zijn voor klauwaandoeningen. Daarnaast werkt u via DigiKlauw systematisch aan het verbeteren van de klauwgezondheid.

Op de website van DigiKlauw leest u hoe DigiKlauw precies werkt. Veehouders, klauwverzorgers en dierenartsen delen hier hun ervaringen.