Melkveehouder Wouter Neutel over Vruchtbaarheid op Maat

Een kortere tussenkalftijd met Vruchtbaarheid op Maat

Iedere drie weken krijgt melkveehouder Wouter Neutel bezoek van vruchtbaarheidsspecialist Afanja van Eerde van CRV. Zo voorkomt hij dat guste koeien en pinken te lang onopgemerkt blijven. ‘Na een half jaar zien we al een kortere tussenkalftijd’, constateert de deelnemer aan de service Vruchtbaarheid op Maat.

Ontevreden over de vruchtbaarheid van zijn koeien was Wouter Neutel uit Hoogeveen niet. Maar de melkveehouder zag wel verbeterpunten. Zo vond hij dat er te veel koeien waren die lang uitliepen. ‘We voeren volledig tmr, dus zonder aanvullend krachtvoer. Dat bevalt ons goed, maar het nadeel is dat koeien gaan groeien als ze te lang in lactatie zijn’, verklaart Wouter. ‘Daardoor zijn ze te ruim in conditie bij afkalven, met als gevolg meer kans op afkalfproblemen, melkziekte en slepende melkziekte. En dat heeft weer een negatief effect op de vruchtbaarheid in de volgende lactatie.’

Melkveehouder Wouter Neutel en Afanja van Eerde van CRV
Melkveehouder Wouter Neutel en Afanja van Eerde van CRV

Duidelijke doelstellingen
Wouter heeft met zijn vader Roel en moeder Willie een melkveebedrijf met 325 melk- en kalfkoeien en 150 stuks jongvee. Het rollend jaargemiddelde ligt rond de 9300 kg melk met 4,45% vet en 3,75% eiwit. Om de vruchtbaarheidsresultaten aan te scherpen startte de melkveehouder een half jaar geleden met Vruchtbaarheid op Maat van CRV. ‘Samen met onze veestapeladviseur en vruchtbaarheidsspecialist hebben we eerst een analyse gemaakt van onze cijfers. En op basis daarvan hebben we duidelijke doelstellingen vastgesteld, waar we samen het komende jaar aan gaan werken’, vertelt Wouter. ‘Zo willen we de gemiddelde tussenkalftijd verlagen tot 400 dagen, met name door extreem lange tussenkalftijden te voorkomen’, legt hij uit. ‘En we denken dat met meer aandacht voor de vruchtbaarheid van de pinken de afkalfleeftijd van de vaarzen kan worden verlaagd van bijna 25 naar 24 maanden.’

‘Met extra aandacht voor de vruchtbaarheid voorkomen we probleemkoeien. Dat zien we terug in de cijfers’

Uitloopkoeien in beeld
Iedere drie weken krijgt Wouter nu bezoek van vruchtbaarheidsspecialist Afanja van Eerde van CRV. Vooraf heeft de veehouder de koeien gesepareerd die op 70 dagen of meer na afkalven nog niet tochtig zijn gezien. ‘Mijn vader is veel in de stal en heeft 40 jaar boerenervaring. Hij ziet bijna alle tochtigheden’, verklaart Wouter. ‘Maar de koeien die na afkalven niet cyclisch werden, bleven vaak te lang onopgemerkt, ook al vanwege de omvang van het koppel. Nu krijgen we deze koeien wel snel in beeld en kunnen we voorkomen dat ze te ver uitlopen’, legt hij uit. Drachtonderzoek bij de koeien voert de maatschap Neutel uit via MPR Dracht, maar Afanja scant tijdens haar bezoek de pinken. ‘Zo zitten we ook bij deze groep boven op de dieren die gust blijven’, geeft Wouter aan.

Vooruitgang al zichtbaar
De grootste winst van de keuze voor Vruchtbaarheid op Maat is volgens Wouter de gestructureerde aanpak. ‘Daardoor hebben we extra aandacht voor de vruchtbaarheid en voorkomen we probleemkoeien. Met Afanja bespreek ik ook regelmatig de cijfers en verbeterpunten’, legt de veehouder uit. Wouter Neutel heeft nog een half jaar om de gestelde doelen te halen. ‘Veranderingen vragen geduld’, weet hij. ‘Maar het gaat in ieder geval de goede kant op. De voorspelde gemiddelde tussenkalftijd over het afgelopen halfjaar was 426 dagen, terwijl die voor het afgelopen kwartaal al op 418 dagen ligt. We zien dus vooruitgang.’


Start nu met Vruchtbaarheid op Maat!

Bent u ook benieuwd wat Vruchtbaarheid op Maat voor uw bedrijf kan betekenen? Vraag hier informatie aan via ons informatieformulier.

Bekijk ook de actuele tarieven voor het tarief van dit product.

Meer weten? Bekijk hier de veelgestelde vragen