Aanmelden onderzoek "Duurzamere melkkoe"

Wilt u meewerken aan een onderzoek waarbij u bijdraagt aan een duurzame toekomst voor de melkkoe? Door informatie uit te wisselen met Universiteit Utrecht, Vion Rundvee en CRV over de fokkerij-, (levens-)productie, gezondheids- en slachtlijndata van uw koeien, helpt u de onderzoekers tot nieuwe inzichten te komen voor de verbetering van het veemanagement.