Veehouders Jeroen Los, Jan en Marc Dijkhuizen over Fokkerijadvies achter de koe

‘Voor ons is fokkerij meer dan papierwerk’

Bij fokkerijbeslissingen gaan Jeroen Los en Jan Dijkhuizen niet over één nacht ijs. De melkveehouders zijn deelnemer aan Fokken op Maat Data Plus en gebruiken SAP. Voor de puntjes op de i lopen ze met een specialist alle koeien en pinken nog eens langs: Fokkerijadvies achter de koe.

Jeroen Los heeft samen met zijn zwager Jan Dijkhuizen in Wilhelminaoord een bedrijf met een 150-tal koeien en 90 stuks jongvee. Ook Jans zoon Marc werkt in zijn vrije tijd mee. De veehouders hebben ongeveer 100 hectare grond in gebruik. ‘In 2013 hebben we onze bedrijven samengevoegd’, vertelt Los. ‘Net als ik had Jan een bedrijf met ongeveer 60 koeien en we stonden beiden voor de investering in een nieuwe stal. Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en een plan uitgewerkt voor één nieuwe stal voor 160 koeien’, legt hij uit. ‘We melken de koeien nu op de locatie van Jan en op mijn bedrijf staat het jongvee’, geeft de veehouder aan.

Jeroen Los (midden), Jan (rechts) en Marc (links) Dijkhuizen
Jeroen Los (midden), Jan (rechts) en Marc (links) Dijkhuizen

Kijken naar koe
Met de samenvoeging van de bedrijven werden ook de veestapels van de zwagers bij elkaar gebracht. Het fokdoel is gericht op een hoge melkproductie per koe, waarbij de gehalten niet omlaag mogen gaan. Zo kan maximaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare fosfaatruimte. De koeien realiseren op dit moment een rollend jaargemiddelde van 11.500 kg melk met 4,31% vet en 3,57% eiwit.
‘Over fokkerij dachten we niet heel verschillend’, geeft Los aan. ‘Maar waar wij de paringen zelf maakten, liet Jan dat over aan het SAP. Toen we gingen samenwerken, hebben we de combinatie gemaakt met Fokkerijadvies achter de koe. Later zijn we ook deelnemer geworden aan Fokken op Maat Data Plus, waardoor we ook werken met merkerfokwaarden.

Jeroen Los: ‘Door samen met een adviseur naar de dieren te kijken maak je nog betere paringen’

Vaars nog in ontwikkeling
‘Als ik samen met fokkerijspecialist René Buiter van CRV de koeien langsloop, hebben we de SAP-uitdraai erbij. Uit de drie stieren die het SAP adviseert, kiezen we samen de stier die volgens ons het best past’, legt de veehouder de werkwijze uit. ‘Met merkerfokwaarden en lineaire cijfers kun je prima paringen maken’, stelt hij. ‘Maar we kijken daarbij ook nog graag naar de koe.’
Los geeft aan dat de keuze voor Fokkerijadvies achter de koe deels is gemaakt vanuit liefhebberij in de fokkerij. Maar hij ziet ook duidelijk de toegevoegde waarde. ‘Dieren worden bij de bedrijfsinspectie als vaars beoordeeld en daarop is ook het SAP-advies gebaseerd’, legt hij uit. ‘Maar koeien ontwikkelen zich natuurlijk nog op latere leeftijd. Door samen met een adviseur nog eens naar de dieren te kijken kun je met de stierkeuze op deze ontwikkeling inspelen. Zo maak je betere paringen’, vindt de veehouder.


Start nu met Fokkerijadvies achter de koe!

Bent u ook benieuwd wat Fokkerijadvies achter de koe voor u kan betekenen? Meldt u zich dan aan via Mijn CRV. Daar vindt u ook meer informatie over de vervolgstappen na uw aanmelding.

Bekijk ook de actuele tarieven van dit product.